Copyright © 2018 by "ArtCatapult"   •   All Rights reserved   •   E-Mail: artcatapult@gmail.com
Primenjena umetnost
Prodajna galerija slika

DOBRO DOŠLI U GALERIJU

Od početka 2018. godine, kada je ArtKatapult galerija osnovana kao privatna online galerija, želimo da promovišemo viẑuelnu umetnost i stvaralaštvo umetnika sa našeg prostora. Od novembra 2017. godine galerija je nastala kao virtuelni prostor koji je osim stalne postavke, odabranih umetnika, je i mesto za samostalne izložbe izložbe afirmisanih umetnika čija su nas dela obogatila energijom i dali pečat ArtKatapult-u. Saradnja sa mnogim umetnicima je cilj i želja da se prikaže njihov rad, što izdvaja našu galeriju od klasično uređenog prostora za izlaganje umetničkih dela i pretvara u interaktivno mesto razmjene novih ideja i inspiracija.
     Kada govorimo o identitetu galerije ArtKatapult svakako mora da se istakne kvalitet izloženih radova u ovoj 2018. godini. Ovom prilikom su pod istim krovom objedinjeni brojni autori različitih umetničkih opredeljenja. ArtKatapult je svoje virtuelne kvadratne metre ustupio afirmisanim stvaraocima koji na ovim našim prostorima rade deceninaja. Ove virtuelne izložbe koje su okupile brojne istaknute predstavnike novije srpske umetnosti, predstavljaju pokušaj da se na nov način sagleda likovna umetnost kod nas.
     ArtKatapult odlikuje atmosfera koja obiluje razmeni pozitivnih energija posetilaca i umetničkih dela, zajedničkim kreativnim naporima i veri u motivacionu snagu umetnosti. Slobodnih programskih osnova ArtKatapult galeriju je oslobodio konvencionalnih opterećenosti i izdvojio je kao prostor koji afirmiše i dostojno predstavlja domaću umetničku scenu.